Bitter Earth, luku 5: Demir aiheuttaa Züleyhalle syvän surun (2023)

'; let body = document.querySelector('body'); if (document.querySelector('body').classList.contains('single') && window.innerWidth < 767) { anna megaContainer = document.querySelector('#postContent .megaContainer'); anna articlePost = document.querySelector('article.post'); // tarkista, että olemme artikkelissa ilman julkaisemista vähentääksesi paikkojen korkeutta if(articlePost.classList.contains('tag-no-publi')) { megaContainer.classList.add('no-publi'); } else { // Jos artikkelissa on mainos, paikkamerkki megaContainer // paikkamerkki jää mainoksen taakse tässä tapauksessa megaContainer.classList.add('ad-slot-ph'); } if(!body.classList.contains('partners')){ megaContainer.innerHTML = `

`; } } else { document.getElementById('okd_top1_original').innerHTML = top1Html; } } function sticky_top1() { anna top1Container = document.getElementById('okd_top1_alkuperäinen'); anna top1 = document.getElementById('top1'); var containerStyle = top1Container.currentStyle || window.getComputedStyle(top1Container); top1Container.setAttribute("marginTop", containerStyle.marginTop); if (window.innerWidth > 767 && typeof top1Container !== 'undefined' && top1Container !== null && top1 !== 'undefined' && top1 !== null) { document.addEventListener('scroll', function() { top1Bottom = top1.getBoundingClientRect().bottom; top1Top = top1.getBoundingClientRect().top; top1ContainerBottom = top1Container.getBoundingClientRect().bottom; top1ContainerTop = top1Container.getBoundingClientRectlement(I) cabecera"); headerBottom = header.getBoundingClientRect().bottom; headerTop = header.getBoundingClientRect().top; anna containerMarginTop = top1Container.getAttribute("marginTop"); anna marginForTop = 2; //Si el top y el bottom del bounding client rect del top1 son iguales quiere decir que no se ha cargado el anuncio. //Entonces no lo movemos. if( top1Bottom > top1Top){ //console.log("DGSTICKY header: " + headerTop + " " + headerBottom + " " + header.offsetHeight); //console.log("DGSTICKY top: " + top1Top + " " + top1Bottom + " " + top1.offsetHeight); //console.log("DGSTICKY topContainer: " + top1ContainerTop + " " + top1ContainerBottom + " " + top1Container.offsetHeight); //console.log("DGSTICKY scroll " + window.scrollY + " " + window.scrollX); top1Sijainti = 0 ; //Si el header colapsado, 168 -128 px (ylä negatiivinen) = 40px if(headerBottom <= 40){ top1Position = 0; //console.log("DGSTICKY top1Position "+top1Position + " " + containerMarginTop); //El contenedor está debajo de la cabecera if(top1ContainerTop < headerBottom ){ //Lo colocamos en la posición de la cabecera. top1Position += headerBottom; //si está pegado a la cabecera le añadimos un margen if(top1ContainerTop > marginForTop){ top1Position += marginForTop }; //Si el contendor está fuera del viewport if(top1ContainerTop < 0 ){ top1Position += Math.abs(top1ContainerTop) + marginForTop; } } //console.log("DGSTICKY top1Position "+top1Position); //Si la posición más la altura excenden el contenedor, restamos a la posición para que quede al final del contenedor if(( top1Position + top1.offsetHeight) > top1Container.offsetHeight){ top1Position -= ( top1Position + top1.offsetHeight) - top1.offsetHeight .offsetHeight ; } //console.log("DGSTICKY top1Position "+top1Position); } top1.style.position = 'absoluuttinen'; top1.style.top = top1Position+'px'; top1.style.left = "50%"; top1.style.transform="käännä(-50%, 0)"; } }); } } function adParentClass() { let hereAds = ''; // anna intexts = ', #intext1, #intext2'; tekstit = ', #teksti1'; if (bodyContains('paged')) { tekstit = ''; } if (bodyContains('home')) { hereAds += "#top1, #right1, #right2, #right3, #right4, #right5, #right6, #mpu-video1, #bottom"; } else if (inPortadilla()) { hereAds += "#top1, #right1, #right2, #right3, #right4, #right5, #right6, #bottom, #x01"; } else if (bodyContains('archive')) { //Se elimina #intext1 e #intext2 para que no se añada el placeholder dado que impide hacer click en los enlaces hereAds += "#top1, #right1, #right2, # pohja, #x01" + tekstit; } else if (bodyContains('single')) { //Se elimina #intext1 e #intext2 para que no se añada el placeholder dado que impide hacer click en el link de comments hereMainokset += "#top1, #right1, #right2 , #right3, #bottom, #x01, #podcast_passback1" + tekstit; // Säädä para tag-no-publi let singlePostContent = document.querySelector("#postContent>artikkeli"); if (singlePostContent.classList.contains("tag-no-publi")) return true; } anna adSlots = document.querySelectorAll(hereAds); adSlots.forEach((ad, i) => { ad.parentElement.classList.add("ad-slot-ph") }); palauttaa tosi; } function bodyContains(className) { anna bodyEl = document.querySelector("body"); return bodyEl.classList.contains(className); } function inPortadilla() { let portadas = ['economia', 'deportes', 'baleares', 'andalucia', 'salud', 'alicante', 'tv', 'eurocopa', 'jjoo', 'mundial', 'elecciones']; let in_portadilla = false; portadas.forEach((tuote, i) => { if (bodyContains(item)) { in_portadilla = true; return; } }); return bodyContains('page') && in_portadilla; } function scrollQatarMenu() { anna mundial_scroll = document.querySelector('#menu-mundial-qatar > ul'); $(mundial_scroll).find('li > a.active').each(function(){ if ($(this).hasClass('active')) { anna scroll_position = Math.floor(this.getBoundingClientRect(). left) - Math.floor(mundial_scroll.getBoundingClientRect().left); mundial_scroll.scrollTo({ top: 0, left:parseInt(scroll_position), käyttäytyminen: 'smooth' }); } }); } window.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { printTop1(); sticky_top1(); adParentClass(); scrollQatarMenu(); });

Sarja

'Bitter Earth', luku 4: Yilmaz on pidätetty

'Bitter Earth', luku 3: Demir, pystyykö hän vaikuttamaan Züleyhaan?

"Bitter Earth", luku 2: Hünkar löytää Züleyhan ja Yılmazin suuren salaisuuden

Bitter Earth, luku 5: Demir aiheuttaa Züleyhalle syvän surun (1)
 • Virginia Alvarez
  • Päivitetty:

"Bitter Earth"Siitä on epäilemättä tullut yksi viime aikojen yllättävimmistä turkkilaisista fiktioista. Ja rehellisesti sanottuna se ei ole vähempää. On enemmän kuin selvää, että Antena 3 on jälleen kerran osunut kohdilleen tällä tarinalla, joka ei toistaiseksi jätä ketään välinpitämättömäksi.

Meillä oli äskettäin mahdollisuus nauttialuku 4"Bitter Earthista".Meidän on muistettava, että tämä tarina alkoi junamatkalla Adanaan, joten se jatkaa kulkuaan. Saimme myös osallistua siihen, kuinka Züleyha tajuaa, että tämä uusi elämä on yhä sietämättömämpää.

Asiat menevät siihen pisteeseen, että nuori nainen myöntää, että hän mieluummin kuolisi kuin ajattelee mahdollisuutta pettää Yilmazin.Tosiasia on, että kun menneisyys paljastuu hitaasti, taistelu alkaa jälleen.Kestävä tilanne, joka odotetusti pahenee ja pahenee.

Avioparit ovat jutelleet "rakkauden kaupungissa" 🗼#TierraAmarga https://t.co/iJiIfxmBoK

– Katkera maa (@TierraAmarga)13. heinäkuuta 2021

Se on tosiasiapidätetyn Yilmazin vangitseminen on muuttanut kokonaan koko Yamanin karjatilan. Siksi Züleyha joutuu valtavaan tienhaaraan, kun hänen on suostuttava istumaan hääpöytään Demirin viereen saavuttaakseen jotain hyvin konkreettista.

Puhumme Yilmazin hengen pelastamisesta. Muuten,hänen on kohdattava kuolemansa ja ennen kaikkea odottamansa vauvan kuolema.Olemmehan vihdoinkin voineet nauttia Bitter Earthin luvusta 5. Silloin olemme olleet osa uutta käännekohtaa.

Ja se on sitäDemir on havainnut haluavansa nähdä edessään onnellisen naisen, koska hän on ajatellut antaneensa Züleyhalle aivan mahtavan elämän.Hän hämmästyy suuresti nähdessään, ettei nuoren naisen silmissä ole onnea, kaukana siitä, vaan pikemminkin syvä suru. Päätätkö ratkaista tämän ongelman? Älä missaa Tierra amargan seuraavia jaksoja joka iltapäivä maanantaista perjantaihin Antena 3:ssa.

Menestystä 30 maassa ja nyt myös Espanjassa ❤

Päivittäisen sarjan paras ensi-ilta 8 vuoteen 🤩

jatka etsimistä#TierraAmargamaanantaista perjantaihin klo 17.30@antena3com💥pic.twitter.com/P5hSoeTUEU

– Katkera maa (@TierraAmarga)6. heinäkuuta 2021

Kommentti

Tarkista tästä kommenttikäytäntö

Uusimmat HappyFM:stä

 • "Kasvosi kuulostaa tutulta": Alfred García voitti Gala 10:n historiallisella Michael Jacksonin jäljitelmällä
 • "Kasvosi kuulostaa minulle tutulta", ilmoittavat tämän päivän vieraat Gala 10:ssä
 • Ginés Corregüela paljastaa syyn, miksi hänen tyttärensä Miriam ei ollut sukukokouksessa
 • "Kasvosi kuulostaa minulle tutulta": mitä artisteja (ja kappaleita) kilpailijat matkivat Gala 10:ssä?
 • Enrique Iglesias, Ricky Martin ja Pitbull julkistivat uuden yhteisen kiertueensa "The Trilogy Tour"

Viimeiset uutiset

 • Hämmästyttävää: näin he kuvailevat Zara Homen kesäksi tuomia uusia astioita
 • Asiantuntijat varoittavat: nämä hedelmät ovat hyvin lähellä katoamista
 • Maailma tulee kokemaan radikaalin muutoksen, eikä se tule olemaan sellaista, mitä tunnemme: se tapahtuu pian
 • OCU varoittaa: näissä uusissa autoissa on suunnitteluvirhe ja ne voivat maksaa sinulle 2 000 euroa
 • Älä tee tätä uudelleen, kun menet hotelliin: työntekijöiden varoitus

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 11/30/2023

Views: 5839

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.